Thứ Ba, Tháng Mười 4, 2022
Google search engine
HomeLUẬT ĐẤT ĐAITư vấn về cách xác định tiền sử dụng đất

Tư vấn về cách xác định tiền sử dụng đất

Xin tư vấn giúp tôi về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nộp thuế đất. Tôi xin nói rõ về nguồn gốc đất tôi mua như sau: * Ngày 07/11/1992, Ban quản lý đất thành phố ban hành Quyết định số 500 / QĐ-UB công nhận quyền sử dụng đất loại đất 3.2351 ha. đất + ao + cây lâu năm thửa 452 khu 1; thửa 453 khu 2 tờ 02-TL299 / TTg cho Xí nghiệp GIỐNG RỪNG;

* Ngày 29/03/1994, Xí nghiệp GIỐNG RỪNG chuyển nhượng toàn bộ khu đất trên cho Công ty MVT theo hợp đồng mua bán nhà đất số 212 / HĐ / VT vườn ươm, phường A, quận Tb. Hợp đồng này do Giám đốc Sở Nông nghiệp TX Nguyễn VH phê duyệt ngày 6/4/1994 và được Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn VH phê duyệt ngày 8/4/1994, có biên bản bàn giao đất số 18 / BB. -94 ngày 27/7/1994 giữa Xí nghiệp GIỐNG RỪNG với Công ty MVT * Ngày 16/01/1998, Công ty may Việt Tiến có BIÊN BẢN bàn giao MẶT BẰNG ĐẤT NỀN NHÀ TẠI KHU NGHỈ DƯỠNG, phường A, Quận T cho tôi; Tôi đã quản lý và sử dụng mảnh đất trên từ năm 1998 đến nay. Năm 2015, tôi có ủy quyền cho một người quen làm thủ tục cấp GCNQSDĐ tại Ủy ban nhân dân tỉnh QT cho tôi (bản thân tôi bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị liên tục nên không đủ sức khỏe để làm giấy tờ đất cho tôi). . Tháng 1/2017, người nhà tôi đứng tên GCNQSDĐ đứng tên tôi và thanh toán chi phí cho người tôi ủy quyền làm các thủ tục giấy tờ như đã nêu ở trên; Tháng 10/2018, tôi trở lại với sức khỏe ổn định hơn, tôi được gia đình giao cho bộ hồ sơ đất đai gồm GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; THÔNG BÁO NỘP THUẾ ĐẤT VÀ ĐÃ CHUẨN BỊ; BẢN VẼ HIỆN TƯỢNG ĐẤT. Thông báo thuế ghi rõ tôi phải nộp chi cục thuế số tiền được tính là nộp 100% đất nông nghiệp, giá 2.600.000 / 1m2 đất … sẽ bị phạt chậm nộp thuế và tiền thuế đất trên 500.000. . 000 vì Cơ quan thuế đã chuyển cho tôi thông báo thuế từ cuối năm 2015; Tôi xin luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề:

1 / Chi cục thuế quận T áp dụng thuế suất 100% đất nông nghiệp đối với trường hợp của tôi như trên là đúng hay sai? Khi tôi thảo luận về hồ sơ đất đai của mình, tôi nói với người đại diện rằng “Mảnh đất tôi mua của Công ty MVT là đất móng xây nhà nên trách nhiệm nộp thuế đối với nhà nước sẽ là Công ty MVT và Xí nghiệp giống cây trồng … xin giúp tôi xác lập quyền sử dụng đất theo quy định. .. ” .

2 / Trường hợp tôi là chủ sở hữu đang điều trị bệnh hiểm nghèo chưa nhận được Thông báo nộp thuế năm 2016 của Cục Thuế T; Từ năm 2016 đến nay gia đình tôi không nhận được giấy nhắc nộp thuế của Chi cục thuế quận T .. vậy tôi có phải nộp phạt do không thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước không?

3 / Tôi có thực hiện việc Hủy Ủy quyền với người mà tôi đã ký Giấy ủy quyền năm 2015 để làm lại Giấy tờ đất đứng tên tôi không? Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Đáp lại: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn nhận được thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993 thì đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm: cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất hoặc hộ được giao quyền sử dụng đất nhưng không đưa vào sản xuất. Ngoài ra, đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm đất trồng trọt, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất rừng trồng.

Căn cứ tính thuế được quy định tại Điều 5 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, theo đó có 3 căn cứ để nộp thuế:

– Diện tích;

Bạn Đang Xem: Tư vấn về cách xác định tiền sử dụng đất

Xem Thêm : LẤY LẠI ĐẤT CHO MƯỢN CANH TÁC VÀ THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

– Hạng đất;

– Mức thuế tính bằng ki-lô-gam thóc trên một đơn vị diện tích của từng hạng đất.

Xem Thêm : AI là người chịu trách nhiệm trong việc chậm làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ cho người trồng lúa?

Thuế sử dụng đất nông nghiệp tính bằng thóc, thu bằng tiền. Giá thóc chịu thuế do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định không được thấp hơn giá thị trường địa phương trong mùa thu thuế quá 10%.

Do đó, trường hợp bạn phải đáp ứng cả đối tượng nộp thuế và loại đất chịu thuế theo quy định nêu trên thì bạn có trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Trường hợp bạn nhận được thông báo nộp thuế yêu cầu bạn phải nộp đủ 100% đất nông nghiệp thì bạn phải xác định rõ loại đất đang sử dụng, cụ thể căn cứ vào Điều 11 Luật đất đai 2013 quy định căn cứ để xác định loại đất nông nghiệp. đất. đất:

“Việc xác định loại đất dựa trên một trong các căn cứ sau:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này; ”

Nếu khi kiểm tra hồ sơ tại cơ quan địa chính cho thấy loại đất bạn đang sử dụng là đất ở nhưng thông báo nộp thuế lại ghi thuế sử dụng đất nông nghiệp thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước xác minh lại. loại đất bạn đang sử dụng và xem xét lại thuế sử dụng đất áp dụng cho loại đất này.

Thứ hai, thủ tục nộp thuế sử dụng đất:

Thời gian nộp thuế do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Trước thời hạn nộp thuế chậm nhất 10 ngày, cơ quan thu thuế phải gửi thông báo nêu rõ địa điểm, thời gian và số thuế phải nộp đến từng hộ nộp thuế.

Theo bạn, bạn không nhận được thông báo nộp thuế đất của cơ quan thuế nên bạn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình. Trường hợp này bạn phải xác định được nguyên nhân vì sao không nhận được thông báo trên? Nếu cơ quan thuế đã gửi đến đúng địa chỉ của gia đình bạn, gia đình bạn đã nhận nhưng không thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước thì bạn phải nộp đủ tiền sử dụng đất. Theo Thông báo . Nếu quá 30 ngày kể từ ngày nộp tiền ghi trong thông báo mà bạn không thực hiện thì ngoài việc nộp đủ tiền thuế còn bị phạt. nộp bằng 0,1% số tiền thuế, tiền phạt cho mỗi ngày chậm nộp.

Thứ ba, hủy hợp đồng ủy quyền:

Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về căn cứ hủy bỏ hợp đồng, cụ thể:

“Thứ nhất, một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường trong các trường hợp sau đây:

a) Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ do các bên thoả thuận;

b) Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;

c) Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

2. Vi phạm nghiêm trọng là việc một bên không thực hiện đúng nghĩa vụ đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích giao kết hợp đồng.

3. Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia về việc huỷ bỏ hợp đồng. Nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường ”.

Theo đó, nếu có một trong các căn cứ trên thì bạn có quyền yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền đã giao kết mà không phải bồi thường. Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng ủy quyền là hợp đồng không có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trân trọng.

Luật sư tư vấn đất đai – Công ty Luật Minh Gia.

Nguồn: https://chungcumatphohn.com
Danh mục: LUẬT ĐẤT ĐAI

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Phản hồi gần đây