Thứ Hai, Tháng Mười 3, 2022
Google search engine
HomeLUẬT ĐẤT ĐAIThuê đất của Hợp tác xã, có được bồi thường khi Nhà...

Thuê đất của Hợp tác xã, có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi?

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất? Nguyên tắc bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất? Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng? Trường hợp thuê đất của HTX khi Nhà nước thu có được bồi thường không?

1. Luật sư bồi thường đất

Bạn Đang Xem: Thuê đất của Hợp tác xã, có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi?

Xem Thêm : Thắc mắc về việc tiếp cận thông tin về đất đai và quyền thoát nước qua mảnh đất liền kề

Đối với mọi quốc gia, đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, nhất là các dự án phát triển đô thị, dự án sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế là tất yếu. Việc thu hồi đất dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có ý nghĩa và sự quan tâm của người sử dụng đất. Qua thực tiễn, Nhà nước ta đã không ngừng bổ sung, hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, đảm bảo cân đối lợi ích giữa Nhà nước và người sử dụng đất. Tuy nhiên, việc thu hồi, đền bù còn vướng mắc gây tranh chấp kéo dài.

Trường hợp còn vướng mắc về vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Quý khách có thể gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia hoặc gọi đến số Hotline: 1900.6169 để được hỗ trợ của chúng tôi.

Xem Thêm : Chuyển từ đất trồng lúa sang nuôi, trồng thuỷ canh được không?

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo những tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến ​​thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Việc thuê đất của hợp tác xã khi Nhà nước thu hồi có được bồi thường không?

Câu hỏi: Em xin chào quý luật sư và xin chào quý công ty luật. Tôi có một câu hỏi mong được tư vấn. Hồi năm 1993, nhà tôi được một hợp tác xã cho thuê đất (tên đất sử dụng là “kênh tường nam” để … Nuôi cá là đoạn kênh ở hai đầu kênh có hai đường và hai bên. kênh có nhà ở cho hộ, từ đó gia đình tôi cải tạo trồng lúa, nuôi cá, sau này ủy ban xã bắt đóng thuế, tôi vẫn đóng thuế đầy đủ nhưng năm 2018 có đường mở giữa. của kênh thì họ chỉ thông báo cho gia đình tôi mà không có quyết định thu hồi đất và không bồi thường, trường hợp này xã có quyền gì không, gia đình tôi có được bồi thường hay không.

Đáp lại: Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn đơn vị tư vấn của Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, thẩm quyền thu hồi đất chỉ thuộc về UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện:

Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm a. b Khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất. đất.

Do đó, UBND cấp xã không có thẩm quyền thu hồi đất nên bạn cần xác định xem Nhà nước lấy đất để làm đường vào mục đích quốc phòng, an ninh hay không; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hay không.

Nếu không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà chỉ có UBND xã vận động hộ gia đình, cá nhân góp đất làm đường thì có thể không nâng mức bồi thường. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì phải có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền và gia đình bạn có thể được bồi thường nếu đủ điều kiện được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất. đất quy định tại Luật đất đai 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định tại Điều 75 – Luật Đất đai 2013:

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất trả tiền thuê đất hàng năm đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà có không được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu. nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Do đó, nếu gia đình bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không thuộc trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm thì sẽ phải bồi thường về đất nếu nhà nước có quyết định thu hồi.

Theo quy định của Luật đất đai 2013 về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đặc biệt:

Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

b) Giao đất cho cơ sở tôn giáo;

c) Giao đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

d) Cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất quy định tại điểm đ và điểm đ khoản 1 Điều 56 của Luật này;

đ) Cho tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên phải được sự đồng ý bằng văn bản. phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất cho cộng đồng dân cư.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất từ ​​quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

4. Không đúng thẩm quyền cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Theo quy định trên thì hợp tác xã không có thẩm quyền cho thuê đất nên việc hợp tác xã cho gia đình bạn thuê đất không được pháp luật công nhận. Hiện tại, UBND xã là cơ quan quản lý trực tiếp việc sử dụng đất của gia đình bạn nhưng bạn không cung cấp thông tin việc sử dụng đất của gia đình bạn là do tiếp tục thuê đất của nhà nước được UBND xã giao đất. đất không đúng thẩm quyền hay hiện tại bạn chỉ đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp?

Nếu gia đình bạn sử dụng đất ổn định từ năm 1993 đến nay, không có tranh chấp, đã nộp thuế đất qua các năm thì có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 101 – Luật. Đất năm 2013 như sau:

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất quyết định đầu tư. Người đã xác nhận đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. .

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này mà đã sử dụng ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai. , được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nếu được quốc gia có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này

Khi đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gia đình bạn vẫn được bồi thường nếu Nhà nước thu hồi đất.

Nếu gia đình bạn đang sử dụng đất theo hình thức nhà nước cho thuê đất thì Luật đất đai 2013 quy định về việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất đối với đất cho thuê như sau:

Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

..

c) Được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

Do đó, nếu gia đình bạn hiện đang thuê đất của Nhà nước thì khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì gia đình bạn được bồi thường về đất nếu thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà không được miễn tiền thuê đất.

Trường hợp gia đình bạn được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm; thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng). bạn sẽ không được bồi thường về đất mà chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Bạn cần kiểm tra kỹ việc sử dụng đất của gia đình được thực hiện dưới hình thức nào để xác định mình có đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất hay không.

Nguồn: https://chungcumatphohn.com
Danh mục: LUẬT ĐẤT ĐAI

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Phản hồi gần đây