Thứ Tư, Tháng Mười 5, 2022
Google search engine
HomeLUẬT ĐẤT ĐAIChuyển nhượng đất nằm trong dự án quy hoạch và thủ tục...

Chuyển nhượng đất nằm trong dự án quy hoạch và thủ tục hợp thửa đất

Xem Thêm : Thuê đất của Hợp tác xã, có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi?

Xin luật sư tư vấn về việc đất nằm trong dự án quy hoạch xây dựng có được thực hiện giao dịch mua bán không? Diện tích thửa đất có sổ đỏ của tôi là 2,5mx8m = 20m2 nếu xin giấy phép xây dựng thì có vướng mắc gì không? Tôi có thể có một cuốn sách? Nội dung cuộc tư vấn như sau:

Xin chào luật sư! Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn về việc gộp sổ đỏ của 2 mảnh đất. Cụ thể như sau: 1. Hiện tại tôi mới mua mảnh đất có diện tích 20m2. Vị trí: Thửa số 20 (1), tờ bản đồ số 02. Tuy diện tích nhỏ nhưng tôi đã có sổ đỏ vì sổ làm năm 2005. Nay sang tên. Tuy nhiên, trong bao lì xì lại ghi thêm nội dung: “Thửa đất thuộc quy hoạch tổng thể hạ tầng kỹ thuật theo bản đồ quy hoạch phân khu H2-3, tỷ lệ 1/2000”. Qua tìm hiểu, tôi được biết quy hoạch này đã có cách đây 10 năm, hiện vẫn chưa được triển khai và cũng chưa nhận được thông báo thu hồi đất. Sau này, tôi có mua một mảnh đất khác bên cạnh. Đất này chưa có sổ đỏ, giấy tờ mua bán viết tay. Hóa đơn thuế đất đầy đủ. Diện tích đất là 16m2 Vậy luật sư cho tôi hỏi như sau: Câu hỏi 1: Đất có sổ của tôi có giao dịch được không? Câu hỏi 2; Diện tích thửa đất có sổ đỏ của tôi là 2,5mx8m = 20m2. Vậy nếu tôi xin giấy phép xây dựng thì có vướng mắc gì không? Câu hỏi 3: Tôi có thể làm sổ mới gộp thửa đất đã có sổ với thửa mới mua chưa có sổ được không? Tôi xin chân thành cảm ơn. cảm ơn! Chúc luật sư dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!

Trả lời chuyên gia tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn, chúng tôi xin ý kiến ​​tư vấn như sau:

Phần ghi chú trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên có nghĩa là: Theo quyết định của UBND, khu vực này đã có đồ án quy hoạch chung xây dựng và đã được phê duyệt. Khi dự án này bắt đầu triển khai, người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất phải thực hiện theo quy định của pháp luật đối với diện tích đất đã công bố.

Điều 49 Khoản 3 Luật Đất đai 2013 quy định:

“2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất và thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng nhà ở mới. công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

3. Diện tích đất đã được công bố trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm không có quyết định thu hồi hoặc không được phép chuyển mục đích. mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và thông báo điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi, chuyển mục đích đối với khu đất. diện tích đất được ghi trong kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc đã điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không thông báo điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế quyền của mình. theo quy định tại khoản 2 Điều này. ”

Do đó, trường hợp đã công bố quy hoạch sử dụng đất mà cấp huyện chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất và thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật này. bao gồm cả quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, v.v.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất thì cũng theo quy định trên, thời hạn thực hiện kế hoạch sử dụng đất là sau 03 năm. Sau thời hạn này mà không có quyết định thu hồi đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước phải điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với diện tích đất đã ghi trong quy hoạch. kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc đã điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không thông báo điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế quyền của mình.

Như vậy, với thửa đất số 20 (1) tờ bản đồ 02 thì bạn vẫn có thể thực hiện các giao dịch tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất một cách bình thường.

Với câu hỏi Diện tích thửa đất có kích thước 2,5mx8m = 20m2 có ảnh hưởng đến việc xin giấy phép xây dựng không, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Điều 93 Luật Xây dựng 2014 quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng:

“Điều 93. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

1. Điều kiện chung để cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị bao gồm:

a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Bảo đảm an toàn cho các công trình, công trình lân cận và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại và các công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh;

c) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;

d) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

2. Nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ tại các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến ​​trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, việc xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. ”

Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định tại Khoản 7 Điều 79 như sau:

“A) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng yêu cầu thiết kế quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 250 m2 đến dưới 3 tầng hoặc chiều cao dưới 12 mét phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thiết kế. chất lượng, ảnh hưởng của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận. ”

Như vậy, nếu diện tích thửa đất là 20m2 thì thiết kế xây dựng nhà ở khi xin phép xây dựng cần đáp ứng các yêu cầu trên.

Để thực hiện việc hợp thửa đất, bạn cần căn cứ vào Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Điều 75 của Nghị định đã hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục. tiếp tục tách thửa, hợp thửa

Theo đó, căn cứ vào Khoản 11 Điều 9 Thông tư số 24/2014 / TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính thì những giấy tờ bạn cần chuẩn bị bao gồm:

– Đơn xin dồn điền đổi thửa theo mẫu số 11 / ĐK

– Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Để được hợp thửa thì bạn phải có sổ đỏ của cả 2 thửa đất nêu trên. Về thủ tục xin cấp sổ đỏ đối với đất bằng giấy tờ mua bán viết tay bạn có thể tham khảo bài viết sau: Tư vấn cấp sổ đỏ đối với đất bằng hợp đồng chuyển nhượng viết tay

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, bạn gửi đến văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để được giải quyết. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc địa chính, lập hồ sơ gửi cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính và cơ quan. cơ sở dữ liệu đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp đủ hồ sơ. ở cấp xã.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn thắc mắc và quan tâm. Nếu còn thắc mắc và cần luật sư giải đáp, vui lòng gọi Trung tâm tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Hà Diệu Nhung – Luật Minh Gia

Nguồn: https://chungcumatphohn.com
Danh mục: LUẬT ĐẤT ĐAI

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Phản hồi gần đây